Sport & Zdraví

Povinné testování OSVČ na Covid

Od kdy je povinné testování OSVČ a v malých firmách?

Dle nařízení vlády platí nově povinnost testování pro OSVČ, neziskové organizace i malé firmy do 10 zaměstnanců s platností od 6.4.2021. I pro OSVČ a testování zaměstnanců platí výjimky, například pokud se nesetkávají s jinými lidmi či pracují na dálku (mají home office). Od dubna tak podnikatelé, kteří zaměstnávají 1 až 9 osob, smí na pracoviště umožnit přístup jen zaměstnancům s maximálně 7 dní starým negativním RT-PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. I zaměstnavatel může poskytnout preventivní  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS‑CoV‑2 přímo na pracovišti.

Jestliže během sedmi dní zaměstnanec pracuje výlučně mimo pracoviště, zaměstnavatel mu musí umožnit podstoupit preventivní test mimo dané pracoviště.

Existují i výjimky pro povinné testování na covid OSVČ

Pro povinné testování na covid u OSVČ existuje i několik výjimek. Antigenní testování OSVČ a zaměstnanců není nutné, pokud osoby pracují formou home office a nedostavující na pracoviště.

Testování u OSVČ není třeba ani v případě, prodělala-li osoba laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dnů. Jestliže se u ní ale projevují příznaky onemocnění covid-19, výjimka se na ní nevztahuje.

Povinné testování ve firmách, respektive testování zaměstnanců, ani testování OSVČ není třeba, pokud mají doklady (certifikát) o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od poslední dávky uplynulo nejméně 14 dnů. Pokud se ale u osoby projevují příznaky onemocnění covid-19, výjimka se na ni nevztahuje.

Testování OSVČ na covid: samotestování či testování ze strany zdravotnického personálu

OSVČ bez zaměstnanců se mohou nechat testovat ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Na stránkách MZČR najdete seznam poskytovatelů provádějících antigenní testování. Pokud navštívíte neuvedené poskytovatele, kteří tuto službu nabízejí, je to rovněž v pořádku..

Můžete se nechat otestovat také v ordinacích dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování, například praktických lékařů, ambulantních specialistů či zubních lékařů.

U OSVČ může být antigenní testování prováděno i prostřednictvím samotestování. OSVČ pak mají při splnění podmínek právo na příspěvek ve výši dle skutečně uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu (současně max. 4 x 60 Kč / měs.).

Povinnost testování OSVČ: co když je výsledek pozitivní?

Pokud je výsledek testování pozitivní, je třeba bezodkladně opustit pracoviště. Pokud byl test prováděn doma, musí testovaná OSVČ zůstat doma. O výsledku je nutné podat informaci podnikovému lékaři, praktickému lékaři, nebo, pokud je testovaný nemá, tak krajské hygienické stanici či hygienické stanici hl. m. Prahy.

Výše zmíněné subjekty pak rozhodnou o provedení potvrzujícího PCR testu.

Čtěte dále: