Sport & Zdraví

Povinné testování ve firmách do 50 zaměstnanců

Testování na covid ve firmách do 50 zaměstnanců platilo ještě před tím, než dle nařízení vlády a MVČR muselo být prováděno testování v malých firmách.

Povinné testování ve firmách do 50 zaměstnanců platilo již v březnu

Již od března platila pravidla, že zaměstnavatel musí zajistit testování ve firmách do 50 lidí. Na pracoviště smí umožnit přístup jen zaměstnancům, kteří měli maximálně 7 dní starý negativní RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Tyto podmínky musí ale nově splňovat také firmy do 10 pracovníků a podnikatelé. Od kdy? Povinnost pro ně začne platit od 6. dubna 2021.

Pro povinnost testování ve firmách do 50 zaměstnanců platí, že zaměstnavatel může přímo na pracovišti poskytnout zaměstnancům preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS‑CoV‑2. Jestliže během sedmi dní zaměstnanec pracuje výlučně mimo pracoviště, zaměstnavatel mu musí umožnit podstoupit preventivní test mimo dané pracoviště.

Na antigenní testování ve firmách pod 50 zaměstnanců platí výjimky

Je možné předejít testování firmy do 50 zaměstnanců? Vykazování antigenních testů ve firmě není třeba u osob, které pracují formou home office a nedostavují se na pracoviště. Formulář či jinou evidenci o testování není nutné vyplňovat ani v okamžiku kdy osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu na covid-19 před méně než 90 dny. Pokud se u zaměstnance projevují příznaky onemocnění covid-19, nestačí ani laboratorně potvrzený výsledek.

Počet výjimek je navýšen o osoby disponující dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Od poslední dávky ale muselo uplynout nejméně 14 dnů a nesmí se u osob projevovat příznaky onemocnění covid-19.

Kde zajistit testování na covid ve firmách do 50 zaměstnanců?

Postup zůstává stejný, nehledě na to, kolik zaměstnanců firma má. Zaměstnance může testovat závodní lékař, pokud podnik nemá závodního lékaře, může zaměstnavatel testovat pracovníky ve firmě na základě smlouvy s externím poskytovatelem zdravotních služeb.

Podnikatelé i zaměstnanci mohou využít testování ve státem a zdravotními pojišťovnami garantované síti odběrových center, odběrových míst a antigenních odběrových center. Seznam poskytovatelů provádějících antigenní testování najdete na stránkách MZ ČR. Proplácení a příspěvek na test si ale raději předem ověřte se svou zdravotní pojišťovnou. Dále mohou zaměstnanci firmy využít testování i u neuvedených poskytovatelů nabízejících stejné služby, ale také ordinace dalších poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování, například praktických lékařů, ambulantních specialistů či zubních lékařů.

Pokud jste se u odběrových center, míst a sítí i lékařů dočkali jen odmítnutí, možností je také samotestování.

Čtěte dále: