Sport & Zdraví

Povinné testování ve firmách nad 50 zaměstnanců

Testování firmy nad 50 zaměstnanců již nadále nestačilo a dle nařízení vlády se k velkým firmám nově přidávají i ty nejmenší. Firmy do 10 zaměstnanců musí nově dodržovat stejná pravidla, jako platí pro testování na covid ve firmách nad 50 lidí.

Povinné testování ve firmách nad 50 zaměstnanců pokračuje

Počet firem, které dovolují zaměstnancům, kteří měli maximálně 7 dní starý negativní RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  dostavit se na pracoviště, tak narůstá. Tyto podmínky musí ale nově splňovat také firmy do 10 pracovníků a podnikatelé. Pro velké firmy zůstává postup stále stejný.

Zaměstnavatel může přímo na pracovišti poskytnout pracovníkům preventivní test (pro zjištění přítomnosti antigenu viru SARS‑CoV‑2). Jestliže během 7 dní zaměstnanec pracuje pouze a jen mimo pracoviště, zaměstnavatel mu musí umožnit podstoupit preventivní test mimo dané pracoviště.

I povinné testování ve firmách nad 50 zaměstnanců má své výjimky

Platí antigenní testování ve firmách nad 50 zaměstnanců pro všechny velké subjekty bez výjimky? Vykazování antigenních testů není nutné u osob pracujících formou home office a nedostavujících se na místo práce. Vyplnění formuláře, či jakékoliv jiné evidence, není nutné, pokud osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem testu (ovšem před kratší dobou než 90 dny). Tato výjimka neplatí pro osoby s příznaky onemocnění covid-19.

Výjimka se vztahuje také na osoby s dokladem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž od poslední dávky muselo uplynout nejméně 14 dnů. Tato výjimka neplatí pro osoby s příznaky onemocnění covid-19.

Jak bezproblémově zajistit povinnost testování ve firmách nad 50 zaměstnanců

Od kdy testování platí již víme, jak ale zajistit jeho bezproblémový průběh?  Postup zůstává stejný, nehledě na počet zaměstnanců ve firmě. Povinnost testování může zajistit závodní lékař, případně externí poskytovatel zdravotních služeb na základě smlouvy.

Další možností jsou státem a zdravotními pojišťovnami garantované sítě odběrových center, odběrová místa a antigenní odběrová centra. Seznam poskytovatelů provádějících antigenní testování je k dispozici na stránkách MZ ČR. Zda máte nárok na příspěvek si ale raději předem ověřte se svou zdravotní pojišťovnou. Zaměstnanci se mohou nechat testovat u neuvedených poskytovatelů nabízejících stejné služby, či v ordinacích poskytovatelů zdravotních služeb provádějících testování (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté či zubní lékaři).

Jestliže jste se z míst výše zmíněných dočkali jen odmítnutí, jednou z nejjednodušších možností je samotestování.

Čtěte dále:


 Předchozí článek»