Finance

Pozor na nový postup založení s.r.o. od 1. 1. 2014

S koncem loňského roku přestal mimo jiné platit také obchodní zákoník, který byl tak nahrazen zákonem o obchodních korporacích, a to zákonem 90/2012 Sb. Ten s sebou přináší celou řadu změn, které se týkají také založení s.r.o. od 1. 1. 2014. Pojďme se tedy společně podívat na to, co je těmi hlavními změnami, které podnikatele čekají.

Základní kapitál u založení s.r.o. v roce 2014 již od 1 Kč

Tou nejradikálnější změnou je jistě nutnost základního kapitálu, a to částky, která byla minimálně 200 000 Kč. Od 1. ledna totiž bude stačit pouhá jedna koruna. A to i v případě více společníků, kdy onu jednu korunu bude muset zaplatit každý. Založení s.r.o. 2014 tak bude pro řadu lidí mnohem snazší a jednodušší, jelikož daný kapitál byl často velkou překážkou k tomuto kroku.  To s sebou však přináší i jisté komplikace v oblasti ručení, jelikož nyní budou ručit především osoby jednatelů, a to nikoliv pouze do stoprocentní výše základního kapitálu, ale bude možno k uspokojení pohledávek použít i jejich soukromý majetek.

Zdlouhavé administrativní postupy

Ačkoliv se zdá, že díky danému vkladu bude založení s.r.o. v roce 2014 mnohem jednodušší, není tomu tak především z administrativního hlediska. Stále je nutné nejdříve vyřídit sídlo, následně navštívit notáře, živnostenský úřad a teprve poté vyrazit na soud s žádostí o zapsání do obchodního rejstříku. Vše je značně pomalé, a to i v případě, že neuděláte chybu. Pokud ano, čekejte další komplikace, popřípadě i další poplatky.

Jaké další změny se založení s.r.o. od 1.1.2014 týkají?

Kromě výše uvedených změn a postupů bylo také zrušeno například i to, že v jedné společnosti s ručeným omezením může být maximálně 50 společníků. Dále budou firmy náhodně procházet takzvaným „testem insolvence“, aby se zabránilo problémům, které mohou firmy přivést do úpadků. Založení s.r.o. postup od 1. 1. 2014 je tedy víceméně stejný, pouze je nutné dbát na řadu změn z globálního hlediska.

Čtěte dále: